Join Our WhatsApp Group

श्री स्वामी समर्थ : येत्या सोमवार पर्यंत आनंदाच्या बातमीचा कॉल येईल. पाहून दुर्लक्ष करू नकोस.

swami samarth

श्री स्वामी समर्थ : आज हा स्वामी संदेश पाहून दुर्लक्ष करू नकोस. तू वाचलास तर भाग्यवान ठरशील. मला माहित आहे तुम्ही सध्या कुठल्या परिस्थितीतून जात आहात. अरे बाळा तुझा माझ्यावर विश्वास नाही आहे का ? मग नुसतं झुरत बसण्यापेक्षा मला हाक मारायची, मी आहे ना तुझ्या पाठीशी. तुला असे वाटते आहे का की स्वामी तुझं … Read more